ΟΔΗΓΙΕΣ: Πρόκειται για το ίδιο ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε στην αρχή του προγράμματος. Απαντήστε στις ερωτήσεις τώρα για να ελέγξετε πόσα μάθατε.