Οδηγίες: Αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τον δάσκαλό σου να ετοιμάσει τα επόμενα μαθήματα. Αυτό δεν είναι ένα τεστ. Απλώς, απάντησε όσο καλύτερα μπορείς.