Οδηγίες: Αυτό δεν είναι τεστ. Αν δε ξέρεις την απάντηση γράψε, απλώς, «Δεν είμαι βέβαιος» ή «Δεν ξέρω».