(Έντυπα για την κάθε ενότητα [δίδαγμα] είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε.)

Κρατήστε αρχεία με πληροφορίες για κάθε μια από τις 21 ενότητες (διδάγματα) που διδάχθηκαν, τις αποκρίσεις και τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω κατηγορίες. Αυτό θα σας προσφέρει με μια ματιά την αξιολόγηση της βελτίωσης που επιτεύχθηκε σε σχέση με κάθε ενότητα που διδάχθηκε από το πρόγραμμα Ο Δρόμος προς την Ευτυχία.

Να συλλέγετε και να καταχωρείτε τις πληροφορίες καθ΄ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων (για παράδειγμα, αν κάνετε ένα μάθημα την εβδομάδα, θα πρέπει να κάνετε αξιολόγηση πριν και μετά από αυτή την εβδομάδα).

Σημειώστε οποιεσδήποτε αλλαγές στις ακόλουθες κατηγορίες μετά τη διδασκαλία του διδάγματος: