Οδηγίες: Αυτό δεν είναι ένα τεστ. Αν δεν ξέρεις την απάντηση γράψε απλώς «Δεν είμαι βέβαιος» ή «Δεν ξέρω».