Οδηγίες: Αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τον υπεύθυνό των συνεδριών να ετοιμάσει τις επόμενες συνεδρίες. Αυτό δεν είναι ένα τεστ. Απλώς, απάντησε όσο καλύτερα μπορείς.