Αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από κάθε συμμετέχοντα, αφού αυτός ολοκληρώσει το πρόγραμμα Ο Δρόμος προς την Ευτυχία: Αποκαθιστώντας τον αυτοσεβασμό.

Οδηγίες: Αυτό δεν είναι ένα τεστ. Αν δε ξέρεις την απάντηση, γράψε απλώς, «Δεν είμαι βέβαιος» ή «Δεν ξέρω».

Σε ευχαριστούμε.