Κρατήστε σημειώσεις για το τι κάνετε, τι παρατηρείτε και τι μαθαίνετε καθώς εφαρμόζετε κάθε μια από τις ανθρώπινες αρετές.