Το Ίδρυμα για Έναν Κόσμο Χωρίς Ναρκωτικά επιθυμεί να λάβει και τη δική σας αξιολόγηση από τη χρήση αυτού του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό. Παρακαλούμε συμπληρώστε το κάτωθι ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά.

Πληροφορίες για το Σχολείο

Παρακαλούμε δώστε μας πληροφορίες για το σχολείο που εργάζεστε:

Αξιολογήστε αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Χρήσης των Υλικών
Αξιολογήστε τη Βελτίωση

Αξιολογήστε τη βελτίωση παρακάτω (από το 1 έως το 10) για κάθε κατηγορία:

Κατανόηση των ναρκωτικών

Στάση απέναντι στα ναρκωτικά

Συμμετοχή στην τάξη

Συμπεριφορά σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών

Συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες για Έναν Κόσμο Χωρίς Ναρκωτικά

Απόδοση στα μαθήματα

(Θα αναφερθούν μόνο τα αρχικά σας, το επάγγελμά σας και η χώρα σας)