Τώρα που έχετε τελειώσει το πρόγραμμα μελέτης και τα μαθήματα, το Ίδρυμα για Έναν Κόσμο Χωρίς Ναρκωτικά ενδιαφέρεται να μάθει τις απόψεις σας πάνω στο θέμα των ναρκωτικών και της χρήσης τους. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι μάθατε από το πρόγραμμα. Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις όσο πιο ολοκληρωμένα μπορείτε.

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτή την έρευνα.